loading
WP96xcal
WP96xcal
WP96xcal

WP96xcal

  • روکش آلومینیومی ، بر روی پلی کربنات با قدرت دید بالا و وسیع
  • همانند بدنه آلومینیومی با پنجره شفاف ولی دارای ته رنگ سبز تیره برای کاهش درخشندگی و بازتاب شدید نور
  • طراحی شده برای روشنایی ، حرارت بالا ، دارای کارکرد در جلوی کوره و تنور

8 Comments

ShaneFreer58 minutes ago
great post!
Collis Ta'eed42 minutes ago
yeah i really like it too, very useful!
jremick22 minutes ago
i found this post very useful too, the comment form works just perfect, keep it up guys :)
joshjanssen22 minutes ago
yep, especially when it comes to comment testing
stewboon22 minutes ago
nice job!
bensmithett42 minutes ago
couldn't be better :D
justinfrench48 minutes ago
looks very promising

سایر تصاویر

پرسسش سوال