loading
E
E-A-R Flex
E-A-R Flex

E-A-R Flex

  • دارای قدرت کاهش آلودگی صوتی بسیار عالی در 3 حالت استفاده : بالای سر ، زیر چانه و پشت گردن
  • تسمه مفصلی و دارای لولا که برای راحتی و چسبندگی بهتر در شرایط مختلف بکار می رود.
  • گوشی های ایمن در مقابل امراض پوستی که ضد سوزش و خارش است.
  • کاهنده آلودگی صوتی در زیر چانه تا 27dB (NRR)
  • کاهنده آلودگی صوتی در بالای سر تا 24dB (NRR)
  • کاهنده آلودگی صوتی در پشت گردن تا 24dB (NRR)

8 Comments

ShaneFreer58 minutes ago
great post!
Collis Ta'eed42 minutes ago
yeah i really like it too, very useful!
jremick22 minutes ago
i found this post very useful too, the comment form works just perfect, keep it up guys :)
joshjanssen22 minutes ago
yep, especially when it comes to comment testing
stewboon22 minutes ago
nice job!
bensmithett42 minutes ago
couldn't be better :D
justinfrench48 minutes ago
looks very promising

سایر تصاویر

پرسسش سوال