loading
ULTRA Fit
ULTRA Fit
ULTRA Fit

ULTRA Fit

  • گوشی مخصوص دارای 3 لبه و با قابلیت داخل شدن آسان به گوش
  • پلیمر بسیار نرم ، قابل شستشو و مناسب برای استفاده مجدد
  • مقاوم ، آسان و راحت برای استفاده چندین باره
  • محصولات با نصب آسان که درون گوش که باعث راحتی و تسهیل کار می شود.
  • کاهنده آلودگی صوتی 25dB : (NRR)
  • قابل ارائه با قاب جهت حمل گوشی.

8 Comments

ShaneFreer58 minutes ago
great post!
Collis Ta'eed42 minutes ago
yeah i really like it too, very useful!
jremick22 minutes ago
i found this post very useful too, the comment form works just perfect, keep it up guys :)
joshjanssen22 minutes ago
yep, especially when it comes to comment testing
stewboon22 minutes ago
nice job!
bensmithett42 minutes ago
couldn't be better :D
justinfrench48 minutes ago
looks very promising

سایر تصاویر

پرسسش سوال